Styrelsen

Ordförande
Kamilla Klingvall
telefon 070 869 27 15
Vice ordförande
Magnus Jacobsson
telefon 070 243 98 50
Sekreterare
Madeleine Ericsson
telefon 070 497 81 28
Kassör
Ann-Sofie Järlö Ahlby
telefon 073-667 65 56
Vaktmästare och bokningar
Freddy Hejdestål
telefon 070-749 89 53
Ledamot
Thomas Uddin
telefon 070-947 99 10
Ledamot
Lena Mattson
telefon