Våra lokaler

Våra lokaler


Stora salen

I stora salen kan 300 personer vistas, det finns plats att duka för ca 150 personer.

I stora salen finns även en videokanon.

Scenen Stora salen


Köket

I köket finns två spisar, rejäla arbetsytor samt en ordentlig diskmaskin.

Porslin finns till 100 personer

Köket passar även till mindre möten, plats finns för ca 30 personer.

Köket med spis och diskbänk Stora arbetsytor Disken


Kyrksalen

Kyrksalen är en lite mindre sal, den hyrs av kyrkan men kan även utnyttjas av andra mindre sällskap som inte önskar sitta i köket. I kyrksalen kan ca 30 personer sitta vid dukat bord eller någon form av annat möte.
Foton kommer senare!