Prislista

Priser på lokalhyror
Pris per tillfälle
Bygdegården 750:- Medlemmar betalar 600:-
Endast köket 300:-
Kyrksalen inkl köket 500:-
Kuvert med porslin 8:-

Medlemsavgifter

50 kr per person eller 100 kr per familj

Avgiften kan med fördel sättas in på föreningens pg 649658-2

Tänk på att som medlem stödjer du bygdegårdens verksamhet och bidrar till att vi kan ha den kvar.